• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

Attuta Yokuşu

Hanul Zeyt isimli hanın yanından Kudüs’ün önemli caddelerinden El Vad caddesine doğru gider.

KATEGORİDEKİ MADDELER

  Habul Rummen Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Sadiyye mahallesinde bulunmaktadır. Kudüs en eski tarihi yokuşlarından bir tanedir.

  Ayrıntılar

  Şeyh Hasan Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Sadiyye mahallesinde Mescid-i Aksa’nın Hıtta Kapısının yakınlarındadır. İsmini bu yokuşta tanınmış alimlerde Şeyh Hasan’ın kabri bulunduğundan bu ismi aldı.

  Ayrıntılar

  Derviş Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Sadiyye mahallesinde Mücahitler caddesinde Sahire Kapısı yönünde bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  El Basatamiy Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Sadiyye mahallesinde Kırmızı Minare yolu yönünde bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  Şedded Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Sadiyye mahallesinin Mücahitler caddesinde Mescid-i Aksa’ya giden yol yönünde bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  Şeyh Lu’lu Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Sadiyye mahallesinde eski beldenin surun bitişiğinde olup Şam kapısının güneydoğu yönündedir. İsmini Selahaddin Eyyubi döneminde Emir Bedreddin Lulu’dan almaktadır.

  Ayrıntılar

  Mevleviyye Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Kırmızı Minare yolu üzerinde Şam kapısı istikametindedir. Bu yokuşta Mevlevi Camisi ve makam bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  Rahibeler Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Gavanime mahallesi yakınlarındadır. İsmini yokuşun sol tarafında Rahibeler manastırından almaktadır.

  Ayrıntılar

  Şeyh Reyhan Yokuşu

  Yokuş, Kudüs eski şehirde Sadiyye mahallesinde güney yönündedir. İsmini Şeyh Reyhan Camisinden almaktadır. Bu yokuşun özelliği eski orijinal haliyle kalmasıdır. Mahalle sakinleri burayı çok iyi şekilde muhafaza etmişlerdir.

  Ayrıntılar

  Asliye Yokuşu

  El Vad caddesinde doğu istikametindedir. Hemen yanında Filistin Kızılayı bulunur.

  Ayrıntılar

  Rasas Yokuşu

  Sadiyye mahallesinde en önemli yerlerinden biridir. 15. yüzyılda inşa edilen yokuş Şam kapısının yakınlarındadır. Yokuş ismini bu bölgede yaşamış Al Rasas ailesi mensubu bir şeyh efendiden almaktadır.

  Ayrıntılar

  El Cebşe Yokuşu

  Şam kapısının bitişiğinden başlar, Hristiyan Mahallesi yönünde devam eder.

  Ayrıntılar

  Attuta Yokuşu

  Hanul Zeyt isimli hanın yanından Kudüs’ün önemli caddelerinden El Vad caddesine doğru gider.

  Ayrıntılar

  El Müfti Yokuşu

  Filistin müftüsü Hacı Emin El Hüseyni’n evinin yakınlarında olduğu için bu isimle anılır. El Vad caddesi ile Hanul Zeyt çarşını birbirine bağlar. Aynı zamanda ‘’Çile Yolu’’ üzerinde olduğu için Çile yokuşu da denmektedir.

  Ayrıntılar

  El Bayrak Yokuşu

  Yokuş Kudüs eski şehirde bir sokağın içerisindedir, Gavanime kapısından El Vad caddesi yönünde gidilerek ulaşılabilir.

  Ayrıntılar

  Tekkiye Yokuşu

  Haseki sultan tekkesinin hemen yanında olduğu için bu isimle anılır. Eski Şehrin surları içerisinde, Müslüman yetimhanesinin doğusunda yer almaktadır.

  Ayrıntılar

  Halidiye Yokuşu

  Yokuş Kudüs eski şehirde Kattanin çarşının bitişiğinde, El Vad caddesinin bir uzantısıdır. İşgal rejimi bu yokuştaki Müslümanlara ait evlere haksız bir şekilde el koyup sinagoga çevirmiştir.

  Ayrıntılar

  Seraya Yokuşu

  Müslüman mahallesinde Halidiye yokuşu ile Karmi yolu arasındadır. Üzerinde Darul Eytem meslek okulu bulunmaktadır

  Ayrıntılar

  Hakkâri Yokuşu

  Silsile Kapısı yolu ile Şeref mahallesini birbirine bağlamaktadır. İsmini mahallede yaşayan bir ehli tasavvuf bir hoca efendiden almıştır.

  Ayrıntılar

  Abu Madeyin Yokuşu

  Silsile kapısını, Megaribe mahallesi meydanına bağlayan yokuştur. İsmini 1320 yılında burada fakir ve ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunan hayırsever Abu Madyan’dan almaktadır. Kudüs'ün 1967 yılındaki Altı Gün savaşıyla işgalinin ardından işgalcilerin ilk yıkmış oldukları yerlerden biridir.

  Ayrıntılar

  Battih Yokuşu

  Hanul Zeyt isimli çarşısının tam ortasında Hristiyan Mahallesi yönündedir. Müslüman ve Hristiyan mahallelerini birbirine bağlamaktadır. İsmini eski zamanlarda yol üzerinde bulunan karpuz satıcılarından almıştır.

  Ayrıntılar

  El Hanka Yokuşu

  Hristiyan mahallesinde Rum Ortodoks Manastırının içerisindedir. Çile yolunun 8. Durağıdır.

  Ayrıntılar

  Kıpti Hanı Yokuşu

  Bu yokuş Kudüs eski şehirde Hristiyan mahallesinde Gıbtiler hanının yakınlarında Mercerces manastırına giden yoldadır.

  Ayrıntılar