• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

KATEGORİLER


KATEGORİDEKİ MADDELER

  El Evhadiyye Türbesi

  Mescid-i Aksa'nın kuzey tarafında Hıtta kapısının yakınlarındadır, ismini El Melik El Evhad Necmeddin Yusuf bin Eyüb’ten almaktadır. Banisi Necmeddin bin Yusuf tarafından 1297 yılında inşa ettirilmiştir. Kendisi Selahaddin Eyyubi'nin oğludur ve kabri türbenin içerisinde bulunmaktadır. İçinde değişik boyutta odalar, su deposu ve küçük bir mescitte bulunan yapı bir dönem medrese olarak kullanılmıştır.

  Ayrıntılar

  Tunşuk Hanım Türbesi

  Kattanin çarşısı yakınlarında, Sit Tunşuk Sarayının karşısındadır. İsmini, banisi olan Memluk’lu Hatun Tunşuk hanımdan almaktadır. 1379 ile 1382 yılları arasında inşa edildikten sonra Kudüs’ün ihtiyaç sahiplerine ve tasavvuf ehline vakfedilmiştir. Memluk döneminin en güzel örneklerinden olan yapıda kırmızı ve beyaz özel taşlar kullanılmıştır. Tunşuk Hatun 1398 yılında vefat ettikten sonra türbenin en güzel yerine defnedildi.

  Ayrıntılar

  El Keylaniye Türbesi

  Babül Silsile yolunun kuzeyindedir, ismini aldığı Krad Bin Şemseddin Muhammed El Keylani tarafından 1352 yılında inşa edildi. Türbenin içerisinde birkaç oda, medrese olarak kullanılmaktadır. Medreseye Ramle şehrinde yüksek getirisi olan tarım araziler vakfedilmiştir. Şu anda Kudüs'te birçok medresede olduğu gibi odaların bir kısmı Filistinli aileler tarafından mesken olarak kullanılmaktadır.

  Ayrıntılar

  Berke Han Türbesi

  Kudüs eskişehirde Mescid-i Aksa'nın Silsile kapısına 100 metre mesafededir. Kudüs'ün Haçlı işgalinden kurtarılmasında büyük emeği geçen, Selahattin Eyyubi'nin davetiyle fethe katılan Harizm sultanı Hüsameddin Berkehan tarafından inşa edildi. Yapının içerisinde bulunan kabirleri birlikte şu anda Kudüs el yazma eserleri el Halidiye Kütüphanesi içerisinde bulunmaktadır. Halidiye kütüphanesi 1897 yılında bir hayırsever olan Ragıp el Halidi tarafından inşa ettirip vakıf edilmiştir. Birçok el yazma eserlerinin içerisinde çok nadir Kur'an-ı Kerim'in nüshaları bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  El Calikiyye

  Miladi 1307-1308 de inşa edilen yapı; Silsile Kapısı yolundaki basamaklarda, El Vad yokuşunda konumlanmıştır. Binayı inşa eden Alcaleq ismiyle de bilinen Rükneddin Baybars Salih al Acmi ‘in kökenlerinden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. Türbe farklı büyüklüklerdeki çok sayıda odadan oluşmaktadır ve ibadet yeri odanın tam ortasında olacak şekilde türbenin sağ tarafına konumlandırılmıştır. Bu türbenin vakfiyesi halen mevcut olup orijinalliğini korumaktadır

  Ayrıntılar

  Türkan Hatun Türbesi

  Türbe, Mescid-i Aksa’nın Silsile kapısının hemen yakınındadır. İsmini, banisi olan Selçuklu sultanının kızı Türkan Hatundan almaktadır. Memluklular döneminde 1352 yılında inşa edildi. Türbenin girişinde vakfiyesi taşların üstünde nakşedilmiş, duvarlarında ve giriş kapısının üstünde Memlukluların en güzel süslemeleri bulunmaktadır. Türbe iki oda olarak inşa edilmiş sekizgen şeklinde kubbeye sahiptir, odanın birinde Türkan Hatun’un kabri bulunmaktadır. Diğer odayı ise hafızlık talebeleri medrese olarak kullanmaktadır.

  Ayrıntılar

  Sadiye Türbesi

  Mescid-i Aksa’nın Silsile kapısının hemen yakınındadır. Tenkeziye medresesinin tam karşısında, Türkan Hatun türbesinin doğu tarafındadır. İsmini Banisi olan Memluk’lü Sultanı El Nasır Muhammed Bin Kalavun’un yaveri Emir Saadeddin Bin El Emir Al Asfah Bedreddin Sankar Bin Abdullah El Ceşenkir El Rami’den almaktadır. Türbenin dış tarafını kırmızı ve beyaz taşlarla yapılmış, giriş kısmına da nadide süslemeler nakşedilmiştir.

  Ayrıntılar