• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

KATEGORİLER


KATEGORİDEKİ MADDELER

  Seyyide Meryem Hamamı

  Mescid-i Aksa’nın kuzeyinde Mücahitler caddesinde, Azize Hanna kilisesinin yanındadır. Bu ismi almasının sebebi Hz. Meryem’in burada yıkandığına dair bir rivayet bulunuyor olmasıdır. (doğrusunu Allah bilir). Bu inançtan dolayı çocuk sahibi olmak isteyen hanımların burada yıkanması asırlardır süren bir hurafedir. Hamamın tam olarak kimler tarafından yapıldığı bilinmemekle birlikte Osmanlı döneminde 16. yüzyılda inşa edilmiştir. O dönemde hamamların insanların sosyalleşmesi manasında toplumlar üzerinde büyük etkisi vardı. Hamamın suyu Kanuni Sultan Süleyman’ın Beytlahim’de inşa ettirmiş olduğu su havzalarından kanallar ve borular vasıtasıyla hamama kadar getirtilmiştir. Ecdat yadigârı bu eser maalesef şu anda kullanım dışıdır.

  Ayrıntılar

  Şifa Hamamı

  Kattanin çarşısının güneydoğu yönündedir. Bu hamamda yıkananlarınhastalıklarından şifa bulduğuna inanıldığı için bu isimle meşhur olmuştur. Banisi Memlûk Sultanı Seyfeddin Tenkez El Nasır tarafından 1336 yılında inşa edilmiştir. Osmanlı arşivlerinde bu hamamın isminden sıkça bahsedilmesi de hamamın ününü artırmıştır. 16. yüzyılda gelirleri 4000 akçeye kadar ulaşan hamam şu anda kullanım dışıdır.

  Ayrıntılar

  El Ayn Hamamı

  Kattanin çarşısının içerisindedir, Mescid-i Aksa’ya çok yakındır. Hamam ismini Ayn ul Urub su kaynağından almaktadır. 1337 yılında Memluk’lu sultanı Al Nasır Muhammed Bin Kalavun döneminde inşa edilmiştir. Bu hamam Şifa hamamı gibi Şam Valisi Emir Seyfeddin Tenkez El Nasiri tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Geçmişte hamamın su kaynağı olan pınarda su eksildiğinde Mescid-i Aksa’nın kuyularından su alınmasına izin verilmiştir. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde 16 bin akçeye ulaşan gelirinin yarısı, bir kısmını Kubbetüs Sahra mescidine diğer kısmı ise Tenkeziye medresesine verilmek üzere bağışlanırdı. Mescid-i Aksa’nın Mathara kapısında bulunan abdesthaneler hamamın gelirleriyle inşa edilmiştir. Bu hamamda diğerleri gibi kullanım dışıdır

  Ayrıntılar

  Patrik Hamamı

  Hristiyan mahallesinde, El Halil kapısı ile Kıyamet Kilisesi arasında bulunmaktadır. İsmini Kudüs’ün Haçlı işgaline katılmış bulunan bir patrikten almıştır. Eyyubiler döneminde 1189 yılında inşa edildi ve banisi Selahaddin Eyyubi tarafından Selahiyye Vakfına bağışlanmıştır. O dönemde hristiyanlar tarafından sıkça kullanılmıştır. 15. yüzyılda restorasyonu yapılmış fakat daha sonra uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş, metruk bir şekilde kalmıştır. Su ihtiyacını kilisenin arka tarafında bulunan Patrik havuzundan almaktadır. Havuz da aynı şekilde uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş ve sonuçta kurumuştur. 1967 ve 2001 yıllarında işgal rejimi havuzu iki kere ele geçirerek kendi menfaatleri için kullandı, fakat 2001 yılında Vakıflar Daire Başkanlığı burayı Kudüs üniversitesine kiraya vererek işgalcilerden kurtarmış oldular. Üniversite havuzun suyunu kurutarak sineklerin yayılmasını önlemiş, tahrip olmaması için büyük gayretler sarf etmiştir.

  Ayrıntılar