• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

KATEGORİLER

KATEGORİDEKİ MADDELER

  Yunus Emre Kültür Merkezi

  Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır.

  Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.

  2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında 58 kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil edilmektedir. 

  Ayrıntılar

  Filistin Ulusal Müzik Konservatuarı Enstitüsü

  Ulusal Müzik Konservatuarı

  Ulusal Müzik Enstitüsü, Filistinlilerin ulusal kültürel vizyonunu destekleyen, bulundukları her yerde Filistinlilere müzik öğretmeyi, ulusal Filistin kültürünü desteklemeyi vebunu yaygınlaştırmayı hedefleyen, Kudüs merkezli bir Filistin ulusal kurumudur. Konservatuar, 2014 yılında, Kudüs İşbirliği Vakfı merhum Rağib Al-Kalouti Ödülü’nü, “Kudüs için Çalışıyoruz” adlı program çerçevesinde aldı. Bu da konservatuarın, müziği tüm Filistinlilere ve özellikle gençlere öğretme ve yayma noktasındaki etkisini göstermektedir.

  VİZYON

  Her Filistinli ailenin bu geniş, yaratıcı ve canlı müzikten faydalanması ve sonraki nesillere güçlü Filistin kimliğini aktarmayı amaçlamaktadır.

  MİSYON

  Filistinlilerin ulusal kültürel vizyonunu destekleyen bir çerçeve içinde, bulundukları her yerde Filistinlilere müzik öğretmek ve bunu yaygınlaştırmak.

  HEDEFLER

  1. Filistin toplumuna müzik yapma, müzik öğretme ve yayma yeteneğine sahip müzikal yeterlilikler sağlamak.
  2. Müziğe resmi ve toplumsal önemin verilmesi ve ilginin artması.
  3. Kurumun misyonunu ve vizyonun gerçekleştirmede ve devam ettirmede devamlılık sağlaması.

  Ayrıntılar

  Kültür Merkezi ve Vucud Müzesi

  Kudüs Aile Müzesi, Memluklular döneminde inşa edilen 650 yıllık bir binada yer almaktadır. Müze, suyu kurumuş olan Betarike Gölüne bakmaktadır. Müzede, bölge halkı tarafından 18. yüzyıl ile 20. yüzyılın başı arasında kullanılan eşyalar sergilenmektedir.

  Ayrıntılar

  Emdist Eğitim ve Öğretim Fırsat Oluşturma Enstitüsü

  Amideast, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da eğitim, öğretim ve geliştirme alanlarında uluslararası faaliyet gösteren, önde gelen, kâr amacı gütmeyen bir Amerikan kuruluşudur. 1951'de kurulan AMIDEAST, ilk yıllarında Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki öğrenciler için Amerikan çalışmalarını teşvik etmeye, bursları ve exchange işlemlerini yönetmeye odaklandı. Enstitünün yürüttüğü programlar hızlı bir şekilde ilerlemekte ve gittikçe çalışma alanı genişlemektedir. AMIDEAST'ın programları ve hizmetleri, eğitim fırsatlarını ve kalitesini iyileştirerek, yerel kurumları güçlendirerek ve küresel ekonomide başarı sağlamak için çok önemli olan dil ve mesleki becerileri geliştirerek yılda yaklaşık yarım milyon kişinin yaşamını etkilemektedir.

  Ayrıntılar

  Çağdaş Sanat Kurumu

  Kudüs'teki Al Ma'mal Çağdaş Sanat Vakfı, sanata teşvik etmeyi, yayınlamayı ve yaratmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1998 yılında kuruldu. Al-Ma'mal Vakfı, sanatçıları çalışmalarını geliştirmeleri, üretmeleri ve sergilemeleri için Kudüs'e davet ederek çağdaş sanatın savunucusu ve sanatsal projelerin gerçekleştirilmesi ve Filistin'deki kültürel yaşamın gelişmesi için bir katalizör görevi görüyor. Aynı tüm bunlarla beraber gençlere yönelik sanat atölyeleri düzenlemektedir. Al-Ma’mal Vakfı, Kudüs’ü çağdaş sanatın merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır. 

  Ayrıntılar

  Kudüs Araştırmaları Merkezi

  Kudüs Araştırmaları Merkezi, Aksa ve Berak’a çıkan el-Vad yolunda Kenatin çarşısının girişinde bulunmaktadır. Aynı zamanda orada Tenkiz Hanı ve el-Ayn Hamamı bulunmaktadır. Kudüs Araştırmaları Merkezi, Kudüs Üniversitesi'nin himayesinde 1998’de kuruldu. Merkez, Kudüs Çalışmaları Yüksek Lisansı, elektronik kütüphane ve Kudüs şehri, medeniyetleri ve çeşitli yönlerinden eşsiz mozaiği hakkında bilgi edinmek için saha gezileri dahil olmak üzere akademik ve kültürel programlar üzerinde çalışmaktadır.

   

  Ayrıntılar

  Kudüs Gezici Tiyatrosu

  Kudüs Gezici Tiyatrosu, 1978'den beri tiyatro alanında çalışan sanatçı Saqr Al-Salaymeh tarafından 1982 yılında kuruldu.Vail Al-Salaymeh Gezici tiyatrosuna 1983 yılında katıldı. Burada bazı çalışmalarda bulundu ve orada birçok sanat arkadaşıyla beraber çalıştı. Kudüs Gezici Tiyatrosu kurulduğu günden bu yana Ürdün, Almanya ve Norveç gibi birçok ülkede tiyatro turlarının yanı sıra tüm Filistin şehir ve kamplarında yetişkinlere ve çocuklara yönelik oyunlar sergiledi. Kurum 2008’den bu yana Kudüs’le ilgili herhangi bir alanda çalışma yapanlara ödül vermektedir.

  Ayrıntılar

  Sanabil Kültür ve Sanat Tiyatrosu

  1984'te kurulan ve onlarca tiyatro, radyo ve televizyon programları yaptı ve çocuklar, gençler, yetişkinler ve engelliler için yüzlerce tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Oyunculuk ve diğerleri gibi özel sanatsal atölyelere yönetmenliğini yapıyor.

  Ayrıntılar

  Filistin Sanat Evi El Hoş

  Filistin Sanatı Vakfı, sanat ve kültüre aşık ve meraklı Filistinliler tarafından, görsel sanatlarda uzmanlaşmış, kâr amacı gütmeyen bir kültür sanat kurumu olarak 2004 yılının sonunda kuruldu.Filistin kültürel kimliğinin önemli bir bileşeni olduğu için sanatla ilgilenen profesyonel bir Filistin kuruluşuna ihtiyaç olduğunu hissetiler. Al-Hosh, geçtiğimiz on yıl içinde, Filistin'de sanatsal ve kültürel alanda kendisine önemli bir yer korumayı başardı. Kurulduğu günden bu yana çok sayıda yayın yapmanın yanı sıra birçok sanat sergisine, atölye çalışmalarına ve sanat yarışmalarına ev sahipliği yapmıştır. Al-Hosh, Filistinli sanatçıların kapsamlı sanat eserlerine ev sahipliği yapmak ve toplumsal sanat merkezinin boşluğunu doldurmak için kuruldu. Kudüs'ün kalbindeki eski binalardan birinde bulunan ve Zehra Caddesi'nde geçen yüzyılın otuzlu yıllarına uzanan kemerli cephesiyle mevcut Al-Hosh sitesi, Vakfın amaçlarına hizmet etmede aktif bir rol oynamaktadır. Bir dizi okul, otel ve kamu hizmeti kurumu ile çevrilidir.

  İsmimiz

  Hosh, kelimesi Arapçada avlu anlamına gelmektedir. Bu mekân klasik Filistinlilerde evin temel eşyalarından görülmekteydi. Bu avlu, aile efradını ve misafirleri aynı mekânda toplama görevi görüyordu. Bu mekân misafirlere gün boyu açıktır. Bundan dolayı bu kelime anlık seçilmiş bir kelime değildir. Hosh kelimesi Filistinliler özel bir anlam barındırmaktadır. Bizde bu kavramı kendi programlarımızda bu mekânı öğrencilere, ziyaretçilere, araştırmacılar, akademisyenlere ve sanat sahiplerine açmayı amaçlıyoruz.

  Vizyonumuz

  “Filistinlilerin kimliklerini görsel kültür aracılığıyla ifade etmeleri, gerçekleştirmeleri ve güçlendirmeleri için sürdürülebilir bir merkez sağlamak. "

  Programlarımız

  • Kapalı ve halka açık sanat sergileri.
  • Filistin sanatının devamlı sergisi- koleksiyon odası.
  • Toplumda ve eğitim programında teknik müdahaleler.
  • Platform: sanat kütüphanesi ve teknik görüşmelerin yapıldığı (Al Hosh)kütüphanesini içeren platform.

  Ayrıntılar

  İs’af El Neşeşibi Kültür Sanat ve Edebiyat Evi

  Kudüs'ün kuzeyindeki Şeyh Carrah semtinde yüksek bir noktada, Muhammed Isaf bin Osman en-Neşaşibi tarafından 1922/1340'ta inşa edilen eski bir saray yatıyor. Birçok Arap düşünür ve edebiyatçının uğrak yeri olmuştur. Saray, her biri 296 metrekare, 110 metrekare yerleşim alanı olmak üzere iki kattan oluşuyor ve 1210 metrekare arsa üzerinde yer alıyor.İnşaatı Yunan mühendis SpiroKhoury tarafından yapıldı. Saray, Fransız Konsolosluğunun ve daha sonra 1964/1384'te Alman Arkeoloji Okulu'nun olarak kullanıldı. Sonra 1402/1982'de Arap Çocuğu Evi'nin mülkiyetine girdi.Dr.İshakMusa Al-Huseyni (ö. 1411/1990), orada çeşitli miras ve entelektüel araştırmalar yayınlayan İslam Araştırmaları Merkezi'ni 1986/1406 yılında kurdu. En üst katta Arif el-Arif, Fevzi Yusuf ve İshak Musa el-Huseyni gibi şahıslara özel kütüphaneler kuruldu. İsaf en-Neşaşibi’n evini diğerlerinden ayıran şey ise; değerli el yazmalarının bulunması ve edebi ve sanatlar sergilerine bilmesi için büyük bir salonun olmasıydı. İsaf’ın evinin açılışı Süleyman Mansur, NadinTukan, ŞihabKavasimi, Abdurrahman Ebu Urfe vb. birçok sanatçının sanatlarını sergilemesiyle gerçekleşti.

  Ayrıntılar

  Eyyem El Mesrah Tiyatrosu

  Tiyatro Günleri, drama eğitimi ve aynı zamanda oyunculuk ve kendini ifade etme için bir tiyatro merkezidir. Bu güzel tiyatro binası aracılığıyla yetişkinleri seçtiğimiz mesleğimizde yani gençlik tiyatrosunda çalışmaları için eğitiyoruz.Tiyatro Günleri yalnızca gençler için ve gençler için çalışır. Onlardan bir canlılık alır ve yeni bir hayata kapı açarız.

  Tiyatro Günleri, 1995'ten beri faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen bir Filistin şirketidir. 15 yıl süre çalışmalara devam etti. Oyunların eğitimi ve prodüksiyonu El Halil, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne (kuzeyden güneye) yayıldı. Planlandığı gibi, Halil ekibi "Evet" tiyatrosu oldu ve "Al Jeeb" tiyatrosu da bu yıl Kudüs şubesinde başladı.Tiyatro Günlerinin çalışması topluma bağlıdır. Çocukları, öğrencileri, öğretmenleri, velileri, öğretmenleri, bakanlıkları dinliyor ve ardından kapıları kapatıp sanat yapmaya başlıyor. Toplulukla olan bu sürekli diyalog, izleyicilere ait olduklarını hissettikleri kültürel bir deneyimi yaşama fırsatı vermenin yanı sıra, tartışma ve yüzümüze bir gülümseme ve (bazen) gözyaşı boyama fırsatı veren oyun ve performanslarla sonuçlanır.

  Ayrıntılar

  Sabirin Sanat Gelişim Kurumu

  Sabirin kurumu bir müzik grubu olarak 1980’de Kudüs’te kuruldu. Kısa süre sonra 1995 yılında kâr amacı gütmeyen bir organizasyon haline geldi ve esas olarak müziği çeşitli sanatsal ifadeler ve biçimler aracılığıyla tanıtmada uzmanlaştı.SabirinKurumu programları, "Müzik ve Değişim" sloganınabağlı kalarak kapasite geliştirme, teknik destek ve üretim sağlama üzerine odaklanmaktadır.

  Ayrıntılar

  Burcul Laklak Derneği

  Burcul Laklak Toplum Merkezi Derneği 10 Aralık 1991'de bir yandan İsrail kurumları ve bakanlıkları tarafından temsil edilen resmi Yahudi yerleşim saldırılarına, diğer yandan yahudi yerleşim derneklerine bir tepki olarak kuruldu.

  Burcul Laklak Toplum Merkezi Derneği, genel olarak Eski Şehir sakinlerine ve özellikle Eski Şehir surları içinde 50.000'den fazla Filistinlinin yaşadığı Bab Hatta mahallesindeki insanlara hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ulusal bir kuruluştur. 

  Ayrıntılar

  Sabaford Çocuk Merkezi

  Eski Şehir'de bulunan Spafford Çocuk Merkezi 1925'te kuruldu ve ister Batı Şeria'dan ister Kudüs'ten olsun, 4 yaşından 18 yaşına kadar tüm çocukları kabul ediyor.

  Merkez Birçok Program Barındırmaktadır:

  • Psikolojik programlar: eğitimsel psikolojik muayene (zekâ sınavı), psikolojik sorunlar, gelişimsel ve eğitimsel zorluklar.
  • Dil ve Konuşma Programı: 3 yaşından 12 yaşına kadar olan çocuklardakidil gecikmesi problemleri, artikülasyon, kekemelik, ses problemleri, kriptosporidyum ve ağız çatısının teşhis ve tedavisini içerir.
  • Eğitim programı: 5 ila 12 yaş arası. Öğrenme güçlüğü çeken, yavaş öğrenen, gecikmiş akademik başarı, Arapça okuma ve yazma sorunları, İngilizce ve matematik problemleri olan çocukların teşhis ve tedavisini içerir.
  • Toplumsal Hizmetler Programı
  • Bireysel ve toplumsal yönlendirme
  • İmkân sağlama
  • Kültürlendirme ve rahat yaşam koşulları sunma
  • Eğlence, Eğitim ve Kültür Faaliyetleri
  • Annelere yaz aylarında kamplar kurma.
  • Batı Şeria’da ve içerdeki annelerin buluşmaları için geziler düzenleme.
  • Anne ve çocuklara piknik ve geziler.

  Ayrıntılar

  Yebus Kültür Merkezi

  Yebus Kültür Merkezi, Doğu Kudüs merkezli bir Filistin sivil örgütüdür ve Kudüs'teki bir dizi sanatçı, kültür meraklısı ve öncülerinin Kudüs'te sahne sanatlarını geliştirmek ve desteklemekle ilgilenen bir kuruluş kurmaya karar vermesiyle 1995 yılında kurulmuştur. Bu kuruluş öncülüğünü SuheylHavri yaptı ve Raid Seade, Daliya Habeş, CakBerzekyan, Yakup Ebu Arafe, Mazin Bezbezu ve MehaKebti’yde çağırarak kurdu. Bu grup, iki yıl sonra Nisan 1997'de doğan ve Kudüs merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan resmi olarak kayıtlı olan Yebus’unKurucu kişilerdendi. Yebus, çocuklar, gençler ve kadınlar için müzik, edebiyat, sinema, dans, sergiler ve özel programlar gibi çeşitli kültürel etkinlikler yaratır ve düzenler. Marjinal gruplar da dahil olmak üzere Filistinli Kudüs toplumunun ihtiyaçlarını karşılıyor.

  Yebus Merkezi ayrıca Kudüs'teki aktif Filistin Kudüslü kurumları için birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

  Kurulduğu günden bu yana birçok proje ve programında sürekli başarılara imza atan Yebus, Kudüs'teki kültürel hayatın canlanmasına, şehre Arap, tarihi, dini, siyasi ve kültürel önemini yansıtan bir dokunuş kazandırılmasına katkıda bulundu.Yebus, Kudüs'te insanların buluşmasını, çeşitli kültürel etkinliklere katılmasını, sanatçılarla etkileşim kurmasını, yaratıcılığı ve çeşitliliği zenginleştiren etkinliklere katılmasını, sanat eserlerinin sergilenmesini sağlayan ve Filistin kültürel ifadelerin yaygınlaşması için önemli bir tesis olan Kudüs'ün en büyük kültür merkezini kurdu. Yebus kelimesine gelince, bugünkü Kudüs bölgesinde ilk kurulan şehrin ismidir. Yebusiler Kenanlıların bir kabilesidir ve şehrin ismi onlara nispet edilerek verilmiştir. Bugün, 5.000 yıldan fazla bir süre sonra, ilk Yebusilerintorunları hala Doğu Kudüs'te yaşıyorlar ve sahne sanatları alanında etkinlikler düzenleyerek şehri kültürel ve sanatsal olarak canlandırmaya devam ediyorlar.

  Ayrıntılar

  Filistin Ulusal Tiyatrosu Hakavati

  Filistin Ulusal Tiyatrosu- Al-Hakawati, ilk özel Filistin tiyatrosu olarak 9 Mayıs 1984'te Kudüs'te açıldı.Al-Hakawati tiyatro grubu, bu antik sanat yapısının kuruluşunu başlatan ve yöneten ve 1989 yılına kadar yerleşik bir grup olarak çalışan bir kuruluş olarak bu sanatsal yapıyı oluşturdular. Başlangıçtan beri, tüm yönetimler tiyatroyu Kudüs kentindeki kültürel ve sanatsal etkinliklerin çoğunu içerecek ulusal bir platform haline getirmeye çalıştı.Başından beri dikkatler yeni gençlik enerjileri yaratmaya ve Kudüs kentinde Filistinli ve kültürel kimliğini korumak için çalışmaya odaklandı.Sanat ve kültür alanında çalışan bir Filistin kurumu olarak, ulusal tiyatro işgalcilerden ve yerleşimcilerden çok zarar gördü. Tiyatro, çeşitli bahanelerle ve kanunu çiğneme bahanesiyle defalarca kapatılmış, ancak bu kültürel yapının sanatçı ve aydınlarının kararlılığı, bu Filistin platformunu Kudüs'ün simgesi haline gelene kadar korumayı başarmıştır.

  Ayrıntılar