• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

KATEGORİLER


KATEGORİDEKİ MADDELER

  El Kattanin (El Melik El Müeyyed) Hanı

  Kattanin çarşısının içerisindedir. İsmini banisi olan Sultan El Melik El Mueyyed Şihabeddin’den almaktadır. İçerisinde çok sayıda bulunan pamuk satıcıları ve pamuk depolarından dolayı Kattanin Han olarak da anılır. Osmanlı döneminde 1537 yılında Kasım Bin Ahmet tarafından kiralanıp yeniden yapılan hanın mülkiyeti Mekke ve Medine vakıflarına aittir. 1980li yılların başında restore edilen bina, tarihi Kudüs'ün en önemli simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

  Ayrıntılar

  Tenkez Hanı

  Kattanin çarşısının güney tarafındadır. İsmini banisi olan Şam Valisi Emir Seyfeddin Tenkez El Nassiri’den almaktadır. Memluklular döneminde 1336 yılında inşa edilmiştir. Han 704 metrekareden oluşan devasa bir komplekstir. Bir hanın içerisinde ihtiyaçlar duyulabilecek her şey düşünülüp yapılmıştır. Birinci katında dükkânlar ve gelen tüccarların hayvanları için küçük bir ahır bulunur. İkinci katında han içerisinde çalışanların konakladıkları odalar bulunmaktadır, Mescid-i Aksa’ya çok yakın olması nedeniyle oldukça önemli bir konumu vardır. Kattanin çarşısında bulunan 32 adet dükkân bu hana aittir. 1460 yılında Memluk Sultanı El Melik El Müeyyed Şahabeddin Ahmed Bin İnal tarafından yaptırılmıştır. Büyük depremlerde zarar gören hanın 1570 yılında kapsamlı restorasyonu yapıldı. Sonraki yıllarda ise hanın bir kısmı yıkıldı, bir kısmı da maalesef ihmal edilerek kullanılamaz hale geldi ve depo olarak kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise bir kısmı Kudüs Araştırmaları Merkezine dönüştürüldü.

  Ayrıntılar

  Sultan Hanı

  Silsile Kapısı yolunun batı tarafında, büyük çarşının orta yerindedir. İsmini restore edip bu hale getiren Memluk Sultanı El Zahir Berkuk El Memluki’den almaktadır. İlk ne zaman inşa edildiği bilmemek ile birlikte 1386 yılında ciddi bir restorasyon geçirmiştir. Han iki kattan oluşmaktadır, birinci katında Kudüs'ün etrafındaki kasabalar ve kırsal kesimlerden gelen malların depolandığı alanlar yer alır. Bu katta aynı zamanda gelen tüccarların hayvanları için ahır da bulunmaktadır. Osmanlı döneminde inşa edilen ikinci katında ise yolculuktan gelen tüccarların ağırlandığı, konakladığı kısım ile bir adet mescid bulunur. Başlangıçta farklı amaçlarla inşa edildiği düşünülen bina Memluklular döneminde ticaret alanına çevrilip Mescid-i Aksa'nın restorasyonu için kaynak oluşturmak amacıyla vakfedilmiştir. Yıllık getirisi 400 altın dinar gibi ciddi rakamlara ulaşan han Kudüs'te ticaretin en önemli merkezi haline geldi.

  Ticari faaliyetin dışında, han şehir dışından gelen malların vergilendirip daha sonra tüccarlara dağıtımının yapıldığı resmi bir kurum vazifesi de görüyordu. Bir dönem ise peynir, yoğurt ve süt ürünleri satan bir çarşıya da dönüşen han 100 yıl kadar önce ayakkabı atölyelerinin olduğu ve ayakkabının satıldığı mekân iken, dükkânların bir kısmı terk edilince bazı Kudüslü aileler tarafından ev olarak kullanılmaya başladılar. Halen bir kısmı depo, bir kısmı işyeri olan yapıyı işgal yönetimi ele geçirmek için yoğun baskı uygulamaktadır.

  Ayrıntılar

  Kıbtiler Hanı

  Hristiyan mahallesinde, Kıyamet Kilisesi ile Hz. Ömer camisinin yakınlarındadır. Çevresinde yoğun şekilde ikamet eden kıpti ahali, nedeniyle bu isimle anılır. Rahip Al Amba İbraham tarafından inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa eski müdürü yazar ve araştırmacı Dr. Nacih Bukayrat’a göre; haçlılar Kudüs’ü 1099 yılında işgal ettiğinde handaki Kıptiler kovulup yerlerinden edilmişler, bu haksız uygulama 1187 yılında Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tarafından fethinden sonra düzeltilmişti. Han, Osmanlı döneminde Hac öncesi ve sonrası Kudüs’ü ziyarete gelen hacıların konakladığı mekân olmasıyla da meşhurdur. Günümüzde ise handa 10 ile 20 metrekare büyüklüğündeki odalarda 35 aile barınmaktadır.

  Ayrıntılar