• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

KATEGORİLER

KATEGORİDEKİ MADDELER

  Aylona Zeytune (Peter Nuster) Kilisesi

  Bu Bölüm Yapım Aşamasındadır

  Ayrıntılar

  Aziz Marcus Kilisesi ve Süryani Manastırı

  • Mar Morcos Kilisesi'ne gitmek için, Hıristiyan mahallesi ile kesişen Nebi Davut Caddesi’ne gidilir. Hasr çarşısı yolundan güneye dönülür ve yolda Aziz Marcus Kilisesi kavşağına doğru yürünür. Kilise, Pazar Çarşısı'nın güneyinde ve Ermeni Mahallesi'nin doğusunda, güneyden Üç Çarşı'nın bitiminde yer almaktadır.

   Kilisenin kökeni beşinci yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ancak kilise bazı dönemlerde restore edildi ve yeniden inşa edildi. Bunların en önemlisi Franklar dönemine aittir. Bu kilise, Kudüs'ün en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilir. Kendilerini Kudüs Hristiyanlığının ilk mezhepleri arasında gören Süryaniler tarafından kurulmuştur.Süryani geleneğine göre, bu kilisenin yeri Aziz Markus'un eviydi. Onlara göre burası Mesih'in Havarilerle son akşam yemeğini yediği yerdir. 1940 yılında kilisenin restorasyonu sırasında bir yazıt ortaya çıkarılmıştır. Üzerindeki Aramice yazıt inşa yazıtı olup, metninden Mesih'in cennete yükselişinden sonra sitenin Meryem Ana adına kiliseye dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.Kilise, Kudüs'ün Titus tarafından yıkılmasından sonra MS 73 yılında yeniden inşa edilmiştir.

   Kilisenin cephesi mimari yapısı itibariyle oldukça sadedir. Kilisenin girişinde sivri kemerli dikdörtgen bir kapı bulunur.Mimari kemerin üslubu, Franks dönemine kadar uzandığını düşündürmekte ve girişin batıdan doğuya uzanan dikdörtgen planlı kilisenin iç kısmına açılmaktadır. Kilisenin apsisi doğuda durmaktadır ve söz konusu yazı güney duvarına kuzeybatı köşesine monte edilmiştir. Burada bodruma açılan bir açıklık bulunmakta olup, Süryani topluluğu son akşam yemeğinin yerinin Davud peygamberin makamının bulunduğu binanın çatı katı yerine burası olduğuna inanmaktadır. Kilise 1733 yılında ve yirminci yüzyılın ilk yarısının sonunda restore edilmiştir. Bu kilisenin bitişiğindeki manastırda birkaç oda, salon ve Süryani Aramice el yazmalarının değerli bir koleksiyonunu içeren bir kütüphane bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  Yuhanna El Mamadan Kilisesi

  • Vaftizci Yahya Kilisesi

   Eski ve yeninin bir arada görüldüğü Rus Aziz Alexander Kilisesi'nin güneybatısında Aftimus çarşısının çeşmesine sadece birkaç metre uzaklıkta bulunan gümüş kubbenin rehberliğinde Vaftizci Yahya kilisesinin girişine ulaşılır.

   Bu kilise, Hristiyan Mahallesi'nin güney kesiminin doğu tarafında, El Halil kapısına giden yolun yakınında yer almaktadır. Kilisenin girişi mütevazıdir ve yolun nereye açıldığı anlaşılmaz. Giriş, kilise binasının önündeki açık alana giden birkaç basamağa çıkar. Bu kilisenin kökeni MS 5. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kilisenindüzeni dikdörtgen planlı gelişmiş bir avludan (narteks) ve doğu, güney ve kuzey taraflarının her birindeki üç köşeden oluşuyordu. Bu kilise, MS 614 yılında Pers savaşı sırasında yıkılmış, ardından İskenderiye Patriği John tarafından restore edilmiştir. İki küçük çan kuleli mevcut cephe, Frank döneminden kalmadır. Kilise ayrıca MS 11. yüzyılda Amalfi şehrinin tüccarları tarafından restore edilmiştir. Akabinde Kilise, İspanyol rahiplerin uğrak yeri olmuştur. Şu anda, kilise Rum Ortodoks topluluğunun gözetimindedir. Aftimus pazarından ve Kudüs'ün Eski Şehrindeki diğer yerlerden görülebilen gümüş kubbeleriyle ayırt edilebilmektedir.

  Ayrıntılar

  Aziz Alexander Kilisesi ve Rus Kazıları

  • Kıyamet kilisesinin tarihi atmosferinde kalmak, orijinal Kıyamet Kilisesi'nin bileşenlerinin gizli kısımlarına göz atmak ve özellikle Büyük Konstantin döneminde inşa edildiği sırada sınırlarını ve uzantısını anlayabilmek için Aziz Alexander Kilisesi ve Rus kazılarının ziyaret edilmesi önerilir. Kıyamet Kilisesi'nden çıkılır, sola (doğu) dönülerek yürünür. Aftimus Pazarı girişini geçtikten ve Alman Kurtarıcı Kilisesi'nin cephesini gördükten sonra, Han el Zeyt pazarının sonuna ve kokucular pazarının başlangıcına giden dönüşe kadar birkaç metre daha yürümeye devam edildiğinde görülen gri cepheli taş bina Alexander kilisesidir. Pazar günleri hariç haftanın her günü saat 9.00-13.30 ve 15.00-17.00 arası ziyaret edilebilir.

   Kilisenin inşa edildiği alan, 1859'da Rus hükümeti tarafından satın alınmıştır. 8 Mayıs 1882'de İmparator III. Alexander tarafından Filistin Rus Ortodoks Cemiyeti'nin kurulmasından sonra, sahada bir dizi kazı başlamıştır. Kazılar, dernek başkanı ve İmparator III. Alexander’in kardeşi Dük SergeiAlexandrovich tarafından finanse edilmiştir. Burası modern mimarinin tarihi mimari kalıntıları kucakladığı yerdir. Kuzeydoğu köşedeki kilise binasının sonunda büyük çanlar bulunan küçük bir oyuk yer almaktadır. Bu oyuk doğrudan Zalatimo mağazasına açılan bir kapı ile Kıpti Kilisesine giden merdivenlerin başından başlamakta ve yukarıda anlatılan Sultan Manastırı'ndan Kıyamet Kilisesi'ne girişte son bulmaktadır.

  Ayrıntılar

  Cüsmeniyye (Milletler Kilisesi)

  Cüsmeniyye (Gethsemane) Milletler Kilisesi, 20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda Avrupa ülkesi kilisenin inşasına katıldığı için özel bir önem taşımaktadır. 'Zeytin ezmesi' anlamına gelen Gethsemane (Cüsmeniyye) kelimesi Aramice'den gelmektedir. Kilise, İsa'nın Romalılar tarafından yakalanacağını fark ederek oturup derin derin düşündüğü, hayatının son birkaç saatini temsil eder

  Mimari Tarzı

  Kilise aslen Bizans dönemine aittir, ancak Frenk'ler döneminde yenilenmiştir. Tabanını ve tavanını kaplayan mozaiklerle bir bazilika olarak inşa edilmiş, yapımına katılan Avrupa milletlerini tasvir eden resimlerle yapılan sığ kubbelerden oluşmuştur. Ziyaretçilerin özellikle odaklanması gereken mekân orta pasajın sonundaki kaya ve Romalılar tarafından yakalanmadan önce Mesih'in son anlarını tasvir eden resimdir.

  Ayrıntılar

  El Nia Kilisesi

  • Buraya ulaşmak için Hasr pazarından geçilir, Davut peygamberin kapısına açılan şeref mahallesi yolundan gidilir. Kilise Davud Peygamber'in kapısının doğusunda inşa edilmiştir. Bu kiliseden geriye kalanlar, İmparator Justinian'ın MS 543'te yaptırdığı kilisenin planını anlamanın mümkün olduğu bir grup kalıntıdan ibarettir. Bu kilise, Kıyamet Kilisesi'nden sonra Kudüs'teki en büyük kiliselerden biridir ve Kutsal Kilisesi ile rekabet etmek için inşa edilmiştir. Bab el Amud'dankardo olarak bilinen Davut peygamber kapısına giden yolun sonunda yer almaktadır.

   Kazıların ortaya çıkardığına göre, kilisenin bazilika planlı olduğu anlaşılıyor, her zamanki gibi orta revak, yanlardakinden daha büyük bulunuyor. Revaklar, en genişi ortada olan üçgen bir kemerle sona ermektedir.Kazılarda, kilisenin İmparator Flavius Justinian'ın emriyle inşa edildiğini belirten Yunanca bir yazıt ortaya çıkarılmıştır.

  Ayrıntılar

  Aziz Yakub Ermeni Kilisesi ve Ermeni Manastırı

  • Aziz Yakup Kilisesi'ne Ermeni Manastırı'nın içinde olduğu için ulaşım kolaydır. Nia Kilisesi'nin yanındaki asfalt yoldan batıya doğru yürüyerek ulaşılır.

   Aziz Jacob Kilisesi, Ermeni Mahallesi ve Manastırı'nın en önemli simge yapılarından biridir. Ermeni Mahallesi, Kudüs'ün Eski Şehri'nin kuzeybatı bölümünü oluşturur. Bahsedilen yapılar aynı zamanda Kudüs'ün eski kiliseleri arasındadır. Zira Ermeni anlatıları ve gelenekleri dördüncü yüzyıla kadar uzanır ve St. James'e atfedilir. Ancak kilisenin mevcut mimarisi, on ikinci yüzyılın sonuna, yani Franklar dönemine dayanmaktadır. Kilisenin bulunduğu yer, İsa a.s.’ın havarilerinden biri olan Aziz Yuhanna ile bağlantılıdır. Kendisi Aziz Jacob’un kardeşidir. Aziz Yuhanna’nın yabancılar tarafından burada öldürüldüğüne inanılmaktadır.

   Kilisenin ilk hali şu anki binadan daha büyüktü. Ancak, MS 614'teki Pers savaşı sırasında yıkıldığı anlaşılmaktadır. Kilise birden çok kez yeniden inşa edilmiştir. Bunlardan ilki sekizinci yüzyılda olmuştur. Ancak mevcut kilise planlaması, Franklar zamanına yani on ikinci yüzyıla dayanmaktadır. Bu durum, duvarlarının geniş bir alanının Türk seramik çinilerine benzer dekoratif mavi çinilerle kaplı olmasıyla ayırt edilmektedir. Prensip olarak, Kubbet-üs Sahra'nın çinilerine benzese dedekoratif unsurları farklıdır. Bu kilisenin alanı yaklaşık 24 x 17,5 metredir. Bazilika planlıdır; yani boyut ve alan itibarıyla en büyüğü ortada üç revak ve kanattan oluşur. Kilisenin doğu kısmı olan ahşap süslemeleri 1731 yılına uzanan üç sunak içermektedir.Kilise,en ünlüsü Aziz Jacob'un kalıntıları olan birkaç kişinin şapel kalıntılarını içermektedir.

   Ermeni Manastırı, Memluk ve Osmanlı saltanatlarının eserlerinin de bulunduğuönemli bir el yazması koleksiyonuna ve değerli bir kütüphaneye sahiptir.Kiliseye bağlı bir müze, okul ve konutlar da vardır.

  Ayrıntılar

  Hz. Meryem a.s. Kabri

  Hz. Meryem’in kabri Gethsemane Kilisesinin hemen yakınında, Meryem Ana Kilisesi'nin içindedir. Mezara ulaşmak için kilise girişinin önündeki açık avluya doğru birkaç basamak inmek yeterlidir.

  Meryem Ana Kilisesi, Kudüs'ün eski ve ünlü kiliselerinden biridir. İsa (as) ın Annesi Meryem validemizin mezarının kilisede olduğuna inanılıyor. Kilisenin kökeni 7. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor, ancak Pers fethi sırasında yıkılan bina daha sonra yeniden inşa edilmiştir.

  Kilise Planı ve Mezarlar

  Binanın bu hali ile haçlılar döneminde MS 1130 yılında yapıldığı düşünülüyor. Qadron Vadisinin yamacında yer alan yapı; topografyasının özellikleri ile uyumlu özenli bir plan ile karakterizedir. Kilise ana girişinden birkaç basamak inildikten sonra solda  Kudüs'ün Frenk krallarından birinin kızı olan  Kraliçe Melisande ve eşinin mezarı görülür. Tam karşısında ise Kudüs'ün Haçlı Kralı Baldwin'in mezarı var.

  Doğu Kiliselerinin geleneğinde Meryem Ana'nın kabrinin değeri

  Bu kilise varlığı ile onu yücelten Doğu kilise geleneklerinde Meryem Ana'nın statüsünü ölümsüzleştirmiştir. Hz Meryemin Davut Dağı'ndaki Dormition Kilisesi'nde kefenlendikten sonra bu yere gömüldüğüne inanılıyor. Kilise, Rum Ortodoks ve Ermeni kiliselerinin ortak mülkiyetindedir ve Meryem'in mezarı doğu tarafında yer alır. Görülen boş kayalık kitle Meryem'in cennete yükselişini temsil etmektedir. Mezarın yakınında mescide ait bir mihrap da görülebilir.

  Meryem Ana’nın İslam’daki Konumu

  İsa (as) ın annesi Meryem Ana, İslam inancında da önemli ve çok saygın bir konuma sahiptir ve geleneksel olarak saflığın sembolü kabul edilir. Kuran-ı Kerim’de onun adına bir sure bulunmaktadır. Kudüs tarihçileri Mujir al-Din ve Nasir el-Din al-Rumi mezarın hem Müslüman hem de Hıristiyan ziyaretçilerin ilgisini çektiğini eserlerinde kaydeder.

   

  Ayrıntılar

  Gözyaşı Kilisesi

  Kilise Zeytindağı’nda mübarek Mescid-i Aksa’nın karşısındadır. Bu kilise Hristiyanların inancına göre Hz. İsa Kudüs’ün yıkılacağının öngörüsünden dolayı hüzünlenip ağladığı yerdir. Kilise İtalyan mimar Barloche tarafından 1955 yılında Kudüs yıkılmadan, yıkılışını ön görüp Kudüs için ağlayan Hz. İsa’nın göz yaşlarını kilisenin kubbesine damlayışını resmetmiştir, kiliseler bölgesinde olup yakınlarında soğan kubbeli sarı kaplama olan Mary Magdalena yakınlarında ise Cüsmeniyye (tüm milletler) Kilisesi bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  Azize Hanneh Kilisesi - Selahiyye Medresesi

  • Aziz Hannah Kilisesi veya daha öncesinde Salahiye Okulu adıyla Şafii fıkhı medresesi olarak bilinen yapı Mücahid Yolu'nun kuzey tarafında Esbat kapısının yaklaşık yirmi metre batısında yer almaktadır. İbadet günlerihariç haftanın her günü 12.00-14.00 saatleri hariç ziyarete açıktır. Turistler için ücretli olan ziyaret yerli ziyaretçilerin ücretsizdir. Girişe birkaç adım mesafedeki yeşilliklerle süslenmiş bahçede, Beyaz Babalar Tarikatı'nın kurucusu Peder Lavigerie'nin bir heykeli bulunur. Bu bahçe, Franklar döneminde kurulan rahibeler manastırının yerine yapılmıştır.

   Kilisenin Şafii fıkhı okuluna dönüşmesi

   Frankların Kudüs'ten çıkarılmasından sonra, 588/1192 yılında Aziz Hannah kilisesi Sultan Salahaddin Eyyubi tarafından Salahiye okulu olarak bilinen bir Şafii İslam hukuku okuluna dönüştürülmüştür. Salahiye okulu kuruluşundan 1856'ya kadar Kudüs'ün en ünlü ve önemli okullarından biri olmuştur. Osmanlı Padişahı Abdülmecit, 1856 yılında Kırım Savaşı'ndaki destekleri nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransa'ya teşekkürü mahiyetinde binayı Fransa İmparatoru III. Napolyon'a bağışlamıştır. Oldukça zengin vakıf gelirlerine sahip olan okul devrin en meşhur âlimlerinin ders verdiği önemli bir eğitim merkezi olmuştur.

   Frenk kilisesi bahçenin kuzeyinde bulunmaktadır. Ortadaki ana girişin güneyinde yer alan ve kilisenin kuzey cephesindeki açık bir kapıdan içeri girilmektedir. Kiliseye girmeden önce eski kiliseden ve sonrasında Şafii fıkhı okulundan kalan kalıntılar görülebilir. Bu kalıntılarda, Eyyubi nesih yazısıyla yazılmış (144 cm x 50 cm) ebatlarında bir levha dikkati çeker. Beş satırdan oluşan metin aşağıdaki gibidir;

   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Sahip olduğunuz tüm nimetler Allah’tandır. Bu mübarek medrese efendimiz muzaffer melik, din ve dünyanın salahı, İslam ve Müslümanların sultanı ve müminlerin emiri Ebu-l muzaffer Yusuf bin Eyyub bin Şadi tarafından beş yüz seksen sekiz yılında vakfedilmiştir. Allah yardımcılarını aziz eylesin. Dünya ve ahiret hayırlarını ve İmam Muhammed bin İdris el-Şafii –Allah ondan razı olsun- hazretlerinin mezhep ulemasını toplasın.

   Kilisenin iç özellikleri

   Kilisenin içi, en genişi ortada olan üç koridordan oluşandikdörtgen bir plandan oluşmaktadır. Kilise bu şekliyle Bazilika özelliğindedir. Kilisenin zemini mermer döşelidir. Tavanı, Gotik kemerlerle desteklenen kesişen tonozlardan yapılmıştır. Bunlar da bir grup dikdörtgen taş sütuna dayanmaktadır. Sunağın bulunduğu kilisenin apsisinin tavanı, devasa kemerlerle desteklenen sığ yarım daire kubbe ile örtülmüştür. Kilisenin Aziz Benedict'in etkisi nedeniyle çok az süslü olduğu gözlemlenmektedir. Neredeyse tek dekoratif unsur 1954'te Philip Kepplin tarafından yapılan yontularak süslenen sunaktan ibarettir. Hıristiyan inancına göre, Mesih'in doğumundan ve çarmıhtan indirilmesinden sonra Meryem'in Mesih'i kucaklamasından sahneler tasvir etmektedir.İkinci dekorasyon ise bazı sütun başlıklarında yer almaktadır. Sütunlarda Aziz Luka'nın sembolü olan boğa başı yer almaktadır. Aziz Matthew'u simgeleyen bir insanın üst yarısı heykeli de bulunur. Bunların yanında diğer bazı tamamlanmamış sütun başlıkları bulunmaktadır.

   Kilise mağarası

   Aziz Hannah Kilisesinde doğal bir mağara bulunmaktadır. Şu an modern bir taş kubbe ile örtülmüştür ve önünde küçük bir sunak vardır.Bu mağara, Doğu Hıristiyan inancına göre İsa'nın Annesi Meryem'in doğumunun gerçekleştiği yerdir. Mağaranın üzerine, bugün gördüğümüz kiliseyi Franklar inşa etmiştir. Bu odanın önünde Meryem'in doğumunun simgelendiği bir oda yer almaktadır.

   Civardaki tarihi kazı kalıntıları

   Kazılar, mühendis Moss Mauss'un gözetiminde 1871'de başlamış, görevli din adamlarının katılımı ve gözetimi ile uzun yıllar sürmüş 1957'de tamamlanıp sona ermiştir. Arkeolojik kazılar iki havza havuzunu ve onları ayıran seddi ortaya çıkarmıştır. Roma kuyuları, tıp tapınağının kalıntıları, Bizans kilisesinin kalıntıları, küçük Frenk kilisesinin apsisi, bir kısmı kuyularda kullanılmış bir grup mağara veEmevi dönemine kadar uzanana mozaik zeminler bu kazılarda ortaya çıkmıştır. Çanak çömlek ve madeni para parçaları, bulundukları bölgelerin tarihlendirilmesine yardımcı olmuştur.

  Ayrıntılar