• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

KATEGORİLER


KATEGORİDEKİ MADDELER

  Salahiye Hankahı

  Hankah, Hristiyan mahallesinde Kıyamet Kilisesinin arka tarafında bulunmaktadır. Bina, 1187 yılında Kudüs Fatihi Sultan Selahaddin El Eyyubi tarafından vakfedilmiştir. Aynı zamanda Kudüs’ün ilk zaviyesi olma özelliğini de taşımaktadır.

  Hankah, külliye tarzında yapılmıştır. Çok görkemli olan ana kapıdan girilen avludan sonra renkli taşlarla süslenmiş iki kattan oluşmaktadır. İçerisinde Selahaddin Eyyubi’ye ait ev, medrese, okul, cami, misafirlere ikramda bulunmak için özel bir alan bulunmaktadır. Günümüzde alt katta üç Müslüman aile yaşamakta olup, ikinci katta okul, medrese ve cami mevcuttur. Üçüncü katta yer alan Selahaddin Eyyubi’nin yaşadığı ev ise şu anda Kudüslü bir âlimin torunu olan yaşlı bir hanımefendi ikamet ediyor. Dünyanın birçok yerinden gelen her dinden misafir, Şarkın Sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ne kadar mütevazı bir evde kaldığını hayretle ve hayranlıkla izlemektedir.

  Selahaddin, Kudüs'ün fethini müteakip Kıyamet Kilisesi'nin duvarına bitişik külliyeyi inşa ettirdikten sonra güvenliği temin etmek için Hristiyanlardan Kıyamet Kilisesi'nin çatısını ücretini ödeyerek satın aldı. Halen Kıyamet Kilisesi'nin çatısı mülkiyet olarak vakıflar daire başkanlığına bağlıdır. Bakım onarım gibi ihtiyaçlar İslami Vakıflar İdaresi'nin iznine tabidir.

  Bu Hankah, tarih boyu tasavvuf ehline hizmet etmiştir. Aynı zamanda merkezi konumu nedeniyle önemli bir kültür merkezi olmuştur. Manda döneminde İngilizlerin, 1967 yılındaki Altı Gün savaşı sonrası işgal yönetiminin baskı ve saldırılarına rağmen halen hizmete devam etmektedir.

  Bu Hankah’a ait birkaç vakıf malı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Patrik Hamamı, Patrik Su Havzası, Me’menullah mezarlığında bulunan su havzası, şehrin içerisinde birkaç dükkân, mesken ev ve tarım arazileridir. Hankah’taki hayır hizmetlerini tarih boyunca Kudüs’ün en önemli ve tanınmış aileleri idare etmiştir.

  Ayrıntılar

  Fahriye Hankahı

  Megaribe kapısı yakınlarında bulunan hankah, ismini banisi olan İslam ordularından genel idarecisi Kadı Fahreddin Bin Fadlullah’tan almaktadır. 1329 yılında Memluklular döneminde inşa edildi, İçinde; medrese, mescid ve sufilerin konakladıkları ve zikir yaptıkları mekânlar bulunmaktadır. 1969 yılında işgal hükümeti, hankahın bir kısmını Megaribe mahallesiyle birlikte yıkmıştır. Tarihi eserden kalan üç oda İslam Müzesi çalışanlarının çalışma ofisi, eyvan ise mescid olarak kullanılmaktadır.

  Ayrıntılar

  Düvaydariyye Hankahı

  Medrese, Mescid-i Aksa'nın Atem kapısının hemen yanındadır. İsmini binayı vakfeden Memluk Sultanı Emir Sancar’dan almaktadır. 1295 yılında inşa edilen medrese Kudüs'teki ilk Memluklu medresesi olarak bilinmektedir. Mucireddin Hanbeli’ye göre burası eskiden tasavvuf Hankahı ve Darul Salihin olarak bilinmekteydi. Kudüs, Eriha, Nablus ve Bisen gibi farklı şehirlerde aralarında hamamlar dükkânlar hanlar ve tarım alanları bulunan medreseye ait çeşitli vakıf malları bulunmaktadır. Medrese Osmanlı döneminin son yıllarına kadar bilhassa hanımların eğitimi için ciddi hizmet vermiştir. Kudüs'ün önemli âlimleri hizmet ettiği medrese 1985 yılında okula çevrildi. İki kattan oluşan yapının birinci katında mescid, üst katında ise derslikler bulunmaktadır.

  Ayrıntılar