• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

Esbat Kapısı

Esbât Kapısı, Batılıların dilinde 'Aslanlı Kapı' olarak geçer. Eriha yönüne baktığı için “Eriha Kapısı”, Hz. Meryem’in dünyaya geldiğine inanılan mağaranın hemen yanında bulunduğu için de “Sitti Meryem Kapısı” adlarıyla da anılmıştır.

Memlûk Sultanı Zâhir Baybars döneminde yapılan iki aslan figürünü, kapının üzerinde bugün de görmek mümkündür Esbât Kapısı'ndaki aslan motiflerinden dolayı, Batılılar buraya “Aslanlı Kapı” demektedir. Kapıdan dışarı çıkıldığında sağda BaburRahme Mezarlığı, solda ise Yusufiyye Mezarlığı yer alır.

⇒ GALERİNİN DİĞER FOTOĞRAFLARI

KATEGORİDEKİ MADDELER

  Esbat Kapısı

  Esbât Kapısı, Batılıların dilinde 'Aslanlı Kapı' olarak geçer. Eriha yönüne baktığı için “Eriha Kapısı”, Hz. Meryem’in dünyaya geldiğine inanılan mağaranın hemen yanında bulunduğu için de “Sitti Meryem Kapısı” adlarıyla da anılmıştır.

  Memlûk Sultanı Zâhir Baybars döneminde yapılan iki aslan figürünü, kapının üzerinde bugün de görmek mümkündür Esbât Kapısı'ndaki aslan motiflerinden dolayı, Batılılar buraya “Aslanlı Kapı” demektedir. Kapıdan dışarı çıkıldığında sağda BaburRahme Mezarlığı, solda ise Yusufiyye Mezarlığı yer alır.

  Ayrıntılar

  Megaribe Kapısı

  Selahaddin Eyyubi’nin fetih ordusunda bulunan Magripli (bugünkü Fas) Müslümanlar sultanın talimatı ile Mescidi Aksanın Güneybatı tarafına yerleşmiş, yüzyıllarca burada ikamet etmişlerdi. Mukimlerine istinaden Megaribe Mahallesi olarak anılan bölgeye giriş yapılan kapıdır.

  Eski şehrin güneydoğu tarafında yer almaktadır. Burak Duvarı’na açılan kapıdır.

  1967’de Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesinden hemen sonra, Mağribîlerin yaşadığı mahalle bir gecede buldozerlerle yıkılmış, çok sayıda ev ve tarihî eserin yok edilmiştir.

  Ayrıntılar

  Davud a.s Kapısı

  Eski şehrin güneybatı kısmında yer almaktadır. Davud (as)'ın kabrine çok yakın olduğu için bu ismi almıştır. Siyon tepesi üzerinde olduğu için Yahudilerin “Siyon Kapısı”olarak adlandırdığı kapının dış cephesinde, 1967'deki işgal sırasında yaşanan çatışmaların izi acı bir hatıra olarak bugün de görülmektedir.

  Ayrıntılar

  El Halil Kapısı

  Müslümanlar tarafından El Halil şehri istikametinde olduğu için "El Halil Kapısı", gayrimüslimler tarafından  da "Yafa Kapısı" olarak adlandırılır.

  Eski şehrin batı tarafında, surların batı yönündeki tek çıkışıdır. Kapının hemen iç kısmında, Kudüs iç kalesi yer almaktadır. Alman İmparatoru İkinci Wilhelm'in 1898 yılındaki Kudüs gezisinde, konvoy Kudüs'e bu kapıdan giriş yapmıştır.

  Giriş kısmındaki "lailaheillallah İbrahim halilullah" yazısının İbrahim (as)'a inanan insanlara (hristiyan ve yahudilerin) da bu şehirde yer var mesajı vermek için asıldığı rivayet olunur. Bu durum İslam toplumunun hoşgörüsüne ciddi bir delildir.

  Ayrıntılar

  Yeni Kapı

  Eski şehir surlarının kuzeybatı kısmında yer alır. Hristiyan hacıların ve o muhitte yaşayan halkın şehre ulaşımını kolaylaştırmak için, Sultan İkinci Abdülhamid'in emriyle açılmıştır. Son yapılan kapı olması nedeniyle "Cedîd" (Yeni) Kapı olarak adlandırılmıştır. Halk arasında "Abdülhamid Kapısı" olarak da anılmıştır.

  Ayrıntılar

  Şam Kapısı

  Eski şehir surlarının kuzey tarafındadır. 1527’den itibaren Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle surların yenilenmesi sırasında inşa edilen yapı, Kudüs surlarındaki kapıların en ihtişamlısıdır. Günümüze kadar ayakta kalan kapı iki kısımdan oluşmaktadır. Osmanlı’nın inşa ettiği üst bölümün altında, şu anda yer hizasının da aşağısında kalan kısımda, Roma döneminden kalıntılar vardır.

  Konumu nedeniyle stratejik bir önemede sahip olan Şam Kapısı’nın genellikle Vad Caddesi üzerinden Aksa'ya giden Müslümanlar, Hân el Zeyt Çarşısı’ndan Kıyamet Kilisesi’ne giden Hıristiyanlar, Kudüs’ü ziyarete gelen turistler ve Şam Kapısı yakınlarındaki ikamet eden Filistinliler kullanmaktadır. 

  Ayrıntılar

  Sahire Kapısı

  Kudüs surlarının kuzeydoğu kısmında yer almaktadır. Batılıların “Herod Kapısı” ismiyle andıkları kapı, Sultan Süleyman ve Selahaddin caddelerine bakmaktadır. Rivayete göre, Selahaddin Eyyubi 1187’de Kudüs’ü yeniden fethederken, şehre tam bu noktadan girmiştir. Selahaddin'in askerlerinin kapının girişinde sabahlayıp burada savaştıkları için, kapıya “Sâhira” yani “Uyanık kalanlar” ismi verilmiştir.

  Aynı zamanda kelimenin okunuşundaki benzerlik nedeniyle Zahire ’Çiçek Kapısı’’olarak da bilinir. Kapının dışarı açıldığı noktaya çıkan cadde de, Selahaddin caddesi olarak isimlendirilmiştir.

  Ayrıntılar

  Burjul Laklak Gözetleme Kulesi

  İsimlendirme: İsmin Eyyubi ya da Osmanlı idaresi zamanında verildiği sanılıyor.

  Kulenin Konumu: Eski beldenin kuzeydoğu tarafındadır

  Genel Bilgi: 1187 yılında Eyyubiler döneminde gözetleme kulesi olarak yapıldı. 1540 yılında Osmanlılar tarafından yenilendi. Dikdörtgen şeklinde 2 katlıdır. Halen orijinalliğini korumaktadır.

  Ayrıntılar

  El Kebirit Gözetleme Kulesi

  İsimlendirme: İsmin Eyyubi ya da Osmanlı idaresi zamanında verildiği sanılıyor.

  Kulenin Konumu: Eski beldedenim güneybatı tarafındadır

  Genel Bilgi: İlk kez 1187 yılında Eyyubiler döneminde yapılan kule 1540 yılında Osmanlılar tarafından yenilendi. Dikdörtgen şeklinde3 katlıdır. Gözetleme kulesi olarak yapılan kule halen orijinalliğini korumaktadır.

  Ayrıntılar