• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

El Gavanime Mahallesi

Mescid-i Aksa'nın kuzeybatı yönündedir, ismini yüzyılı aşkın bir süredir bu civarda yaşayanBeni Ganim ailesinden almaktadır. Mahallenin ilk sakinleri aynı zamanda ailenin en yaşlısı olan Şeyh İslam Ganim Ali Hüseyin El Nasiri El Hazneci el-Makdisi’dir mahallenin kuzeyinde Çile yolu, doğusunda El Aksa'nın Hıtta kapısı, batısında ise El Vad Caddesi bulunmaktadır